Kontakt

Mediator Polska Sp. z o.o.
ul. Kośnego nr 13/2
45-056 Opole

Kamila Fenik-Andruszkiewicz

tel. 505 835 381

mail: k.andruszkiewicz@aj-mediator.pl

Dane kontaktowe do biura:

tel. 517 120 637
email: biuro@mediator-estate.pl

NIP: 7543092961
REGON: 361382909
KRS: 0000555826 S.R. Opole

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mediator Polska Sp. z o.o. z siedzibą w: Opole, ul. Kośnego 13/2, NIP: 7543092961

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu